Zonnepark ...

09 Januari 2024

Zonnepark  ...

Woonmaatschappij Impuls heeft opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark in de Vogel- en Biestwijk.

Woonmaatschappij Impuls heeft opnieuw een omgevingsvergunning aangevraagd voor een zonnepark in de Vogel- en Biestwijk. Het standpunt van Groen blijft ongewijzigd: een zonnepark hoort niet thuis in een woonwijk. Investeer in zonnepanelen op daken en behoud de ruimte voor landbouw, speel- en groenzones voor jeugdverenigingen en de buurt!

In juni 2023 vroeg Impuls een eerste keer een omgevingsvergunning aan. In september werd die na bezwaren ingetrokken. Nu is een aangepast voorstel ingediend.Naast het feit dat de woonmaatschappij volgens Groen in de eerste plaats moet inzetten op het verminderen van de wachtlijsten gaat de realisatie van een zonnepark in open ruimte uit van een té eenzijdige lezing van het begrip duurzaamheid. Bovendien hebben de beloftes over energiedelen, die de voorzitter en de directeur van Impuls Menen-Wervik tijdens de informatieavond ten aanzien van het talrijk opgekomen publiek hebben gemaakt, geen enkele grond. De manier van energiedelen waardoor buurtbewoners zouden mee kunnen participeren in een zonnepark in de buurt bestaat nog niet.

Impuls Menen-Wervik heeft omwonenden proberen te overtuigen om toch mee in te stemmen,
met argumenten die er geen zijn.

De stelling van Groen Menen dat een zonnepark niet thuis hoort in de open ruimte sluit trouwens perfect aan bij de Regionale Ruimtelijke Energie Strategie voor Zuid-West-Vlaanderen, die door de
gemeenteraad van Menen op 18 november 2020 (GR/2020/211) én door alle 14 gemeenteraden van de Leiedal-gemeenten in diezelfde periode unaniem is goedgekeurd.
In dat regionaal akkoord - dat een calculatie van de regionale toekomstige energiebehoeften omvat én een tegelijk antwoord biedt op de vraag hoe we daaraan zullen voldoen - zijn verschillende principes vastgelegd waaronder de afspraak (ic/p.13) :

dat er geen zonnepanelen worden geplaatst in de open ruimte, want die open ruimte is in onze regio al zo beperkt en waardevol.

#Lauwe #Groen #beschermdeopenruimte