Vet op de Leie

04 Mei 2024

Vet op de Leie

De laatste maanden was er weer meer vervuiling in de oude Leiearm afkomstig van een vervuilend bedrijf. Groen Menen volgt dit dossier al enkele jaren op.

Raadslid Philippe Mingels stelde er op de vorige gemeenteraad nog een mondelinge vraag over:

Ter hoogte van de Arkebrugweg - en inmiddels is de situatie al bijna een maand op verschillende manieren waarneembaar - aanzienbare hoeveelheden vetten terecht in het water in de Oude Leiearm. De situatie zorgt er voor dat vissen en andere dieren, die in het water leven, sterven.

Er worden al jaren drijvende afbakeningen gebruikt om de vetten tegen te houden. Los van het feit dat dit pure symptoombestrijding is en weinig of niets verandert aan de grond van het probleem. Bij regenweer verliezen ze hun effectiviteit en wordt de ganse dode Leie-arm tot voorbij de oude sluizen van vet voorzien.
Zoals ik al aangaf.. de problematiek is niet nieuw. Ik heb in het verleden over deze kwestie al vragen gesteld op verschillende niveaus... en als er al een antwoord kwam dat was het dat er aan gewerkt wordt.
Intussen wijst alles er op dat het ofwel niet waar of niet voldoende is.

Mijn vraag is daarom...
1. Wat heeft deze coalitie in deze legislatuur ondernomen in het kader van die specifieke problematiek?
2. Wat zit er - en vergeef me de flauwe woordspeling - nog in the pipeline?

Jammer genoeg kon de vraag niet in de open gemeenteraadszitting beantwoord worden.
Stad Menen is verweerder in deze zaak naar aanleiding van een strafklacht.


Wordt zeker vervolgd….