Gezondheid van Menenaars is prioritair

08 Januari 2024

Gezondheid van Menenaars is prioritair

Transitieplan voor Menen Grensland ... "vergeet" het hoofdstuk "Gezondheid omwonenden"

Groen vindt dat je onmogelijk kan spreken over een ‘Bedrijventerrein van de toekomst’ als je niet kan garanderen dat wie in de omgeving van zo’n bedrijventerrein woont geen negatieve gezondheidseffecten van de activiteiten in die bedrijvenzone ondervindt. Tegelijk stellen we vast dat de controle op de uitstoot verlegd wordt van de overheid naar het bedrijf zelf.


  • Bedrijventerrein toekomst: Gezondheid geregeld?

    De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) maakte voor enkele van de West-Vlaamse bedrijvenzones, waaronder Menen Grensland een zogenaamd ‘transitieplan’ op. Groen is zeer sceptisch. “Wij staan achter heel wat initiatieven die in dit plan opgenomen zijn, zoals meer zachte mobiliteit, een betere groeninkleding, meer hernieuwbare energie en collectieve voorzieningen of meer circulair materialengebruik.“, zegt fractieleider in de provincieraad Maarten Tavernier. “Maar er is in dit transitieplan geen hoofdstuk ‘gezondheid omwonenden’ voorzien. Geen enkele van de activiteiten die er plaatsvinden wordt in vraag gesteld. Nochtans is in een zogenaamd ‘biomonitoringsonderzoek’ een aantal jaar geleden bewezen dat jongeren die in de omgeving wonen negatieve gezondheidseffecten ondervinden. Het is in een omliggende zone nog steeds verboden om eieren te eten uit de eigen tuin. Stel dat we dit transitieplan volledig uitvoeren, zal dat aan die problemen niets veranderen. Meer nog, in dezelfde omgeving en voor dezelfde buurtbewoners zal de provincie met het Provinciaal RUP Menen West zelfs nog zorgen dat er extra bedrijvigheid in dezelfde buurt bijkomt. Daar zullen weliswaar minder vervuilende activiteiten uitvoeren, maar bijvoorbeeld vrachtvervoer zorgt voor extra hoeveelheden van de stoffen die in te hoge concentraties in het bloed van jongeren voorkwamen. De provincie zorgt er met haar beleid dus voor dat de problemen groter in plaats van kleiner worden.

Op die manier is het vrij cynisch om te spreken van een ‘Bedrijventerrein van de toekomst’, waar de provincie de mond van vol heeft.”

  • Controle verschuift van overheid naar bedrijf zelf.

    “Tegelijk merken we een verontrustende wijziging in de controle van de uitstoot van het bedrijf Galloo,” vult gemeenteraadslid Philippe Mingels (Groen) aan. “Op vraag van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid laat de provincie toe dat het bedrijf zelf voor de nodige metingen in de omgeving instaat. Dat is niet omdat de problemen verminderd zijn. Integendeel, in de beslissing staat dat de depositiewaarden in de meeste gevallen zeer hoog en stabiel blijven. Dat de overheid de financiële last van die metingen bij de vervuiler zelf wil leggen, is logisch.
    Dat het bedrijf daarvoor niet staat te springen, werd duidelijk gemaakt door het bezwaar dat door Galloo werd ingediend tegen dit voorstel van aanpassing van de vergunningsvoorwaarden. Het risico dat de opvolging van de uitstoot van het bedrijf minder accuraat gebeurt dan vroeger, is dan ook reëel.”

Dat Galloo dan zelf zijn eigen vervuiling moet opvolgen, is bedenkelijk.

Het zijn twee voorbeelden hoe de overheid nog steeds de gezondheid van omwonenden niet ernstig genoeg neemt, is de conclusie van Maarten Tavernier en Philippe Mingels.