Slecht fietsrapport voor Menen

07 Oktober 2023

Slecht fietsrapport voor Menen

De fietsrapporten zijn gepubliceerd. Menen komt er heel slecht uit met een score van 5 op 10.

De fietsrapporten zijn recent gepubliceerd. Die rapporten zijn een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse Overheid. Ze geven aan hoe een locale overheid zich volgens haar burgers verhoudt tot fietsen.
Menen komt er heel slecht uit met een score van 5 op 10.
Je kan hier het fietsrapport lezen: 

Ook vielen wat specifieke scores op.

 • Aan kruispunten kan ik veilig en vlot oversteken met de fiets.
  2,5 op 5
 • Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur.
  1 op 5
 • Gevaarlijke fietssituaties neemt mijn gemeente ernstig.
  2,3 op 5

Naast het rapport zagen we deze week ook dat er wijzigingen gebeurd waren aan de fietsinfrastructuur. Meer bepaald aan het zwart punt Spoorwegstraat, Lauwbergstraat, Schonekeerstraat. Beter bekend als het het kruispunt bij frituur Sjamayee:
 
Dit stemt niet tot veel vertrouwen over de toekomst van de infrastructuur.

We zagen 3 problemen:

 1. Fietssuggestiestrook wordt onderbroken bij kruising. Terwijl dat net het cruciale probleem is daar.
  Fietsveiligheid op het kruispunt!

 2. Fietssuggestiestrook loopt over bushalte.

 3. De overgang van eenrichtingsfietspad naar tweerichtingsfietspad is onduidelijk of onafgewerkt of verkeerd.

We hebben het gevoel dat fietsveiligheid nog steeds niet hoog op de agenda staat, en hopen dat er toch doordachter mee wordt omgesprongen.
om de score te verhogen, maar dus vooral de veiligheid.

We drongen op de gemeenteraad aan om de gedane inspanningen aan het kruispunt dringend te evalueren en aanpassingen te doen om de veiligheid te verhogen.