Struikelsteen voor Gizela Kleinbart-Ova

28 Oktober 2021

Struikelsteen voor Gizela Kleinbart-Ova

WOII is een gevoelige pagina in de geschiedenis van België. Dat heeft in belangrijke mate te maken met collaboratie en het feit dat veel Vlaams-nationalistische families aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden.

Philippe Mingels komt tijdens de gemeenteraad geregeld tussen in zaken, die met WOII te maken hebben. 

De bedoeling van die tussenkomsten is het bestuur duidelijk te maken dat ze een verantwoordelijkheid hebben opdat het verhaal van de Menense Nazi-slachtoffers niet vergeten zou worden.

 

WOII is een gevoelige pagina in de geschiedenis van België. Dat heeft in belangrijke mate te maken met collaboratie en het feit dat veel Vlaams-nationalistische families aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Ook veel lokale overheden hebben een bedenkelijke rol gespeeld. Dat kon omdat er lokaal ook veel sympathie was voor de ideologie van de Nazi's. Dat vertaalde zich dikwijls in een oorlogsburgemeester en een gemeentelijke administratie - enkelingen niet nagelaten - die zich feitelijk inschreven in de doelstellingen van de bezetter.

 

Het verhaal van Gizela Kleinbart-Ova is één van de minder bekende verhalen uit die periode. Zeer weinig Menenaars kennen haar verhaal. Gizela woonde op de hoek van de Rijselstraat en de Vlamingenstraat. Op dat adres werd ze in 1942 werd opgepakt. Ze was tijdens de oorlog vanuit Antwerpen in Menen terecht gekomen. Vermoedelijk gestrand aan de grens omdat Frankrijk voor joden ook geen optie was. Het Franse Vichy-regime was een marionet van Nazi-Duitsland en zette ook heel hard in op de vervolging van joden. Wie haar in Menen arresteerde en in wiens opdracht dat gebeurd is vooralsnog niet gekend al moet daar wel een of ander spoor van bestaan.

 

Onze vraag om een struikelsteen te plaatsen waar ze werd opgepakt, dateert van de gemeenteraad van februari 2021. 

De inspiratie kwam van Holocaust Memorial Day, die elk jaar op 27 januari plaatsvindt. Dat is de verjaardag van de bevrijding van Auschwitz-Birkenau, het grootste Nazi-uitroeiingskamp.

Onze vraag kadert ook in de traditie van de zogenaamde 'Stolpersteinen'. Die stenen hebben de bedoeling voorbijgangers figuurlijk te laten struikelen - lees: even stil te laten staan - bij een specifiek verhaal van gedeporteerden van Nazi-gedeporteerden. 

 

Groen Menen is uiteraard tevreden dat de meerderheid haar vraag om een struikelsteen te laten plaatsen heeft ingewillligd. We zijn verheugd dat het verhaal van Gizela Kleinbart-Ova op die manier in de publieke aandacht zal komen en ook voor toekomstige generaties niet vergeten zou worden. De struikelsteen van/voor Gizela Kleinbart-Ova wordt geplaatst op 18 november 2021 om 11u30 op de hoek Rijselstraat/Vlamingenstraat/