Problemen in de Triloystraat

21 April 2023

Problemen in de Triloystraat

LAR Zuid en veiligheidsproblemen in de Triloystraat.Philippe werd gecontacteerd door de bewoners van de Triloystraat. Ze voelen zich in de steek gelaten door het stadsbestuur.

Ze worden dagelijks geconfronteerd met onveilige situaties die het rechtstreeks gevolg zijn van de ontwikkeling van LAR Zuid en het totaal gebrek aan aandacht voor het
aanhoudend sluipverkeer, dat op die manier de Expressweg en de kluifrotonde probeert te vermijden.
De bewoners zijn kwaad. Ook op CD&V die hen probeert te recupereren maar eigenlijk door hun houding in het verleden vooral mee aan de basis ligt van het probleem. U herinnert zich alvast dat toenmalig burgemeester Martine Fournier heel blij was met de uiteindelijke realisatie van LAR Zuid.
Groen was jarenlang de enige partij die de ontwikkeling van LAR Zuid geen goed idee vond. Martine had toen helemaal geen oor naar de inhoud van ons protest en onze oproep om vooral zorg te dragen voor de omwonenden. En de resultaten van die houding liegen er niet om. Philippe begeleidt de bewonersgroep, die vooral uit Franstaligen bestaat en daarom al jarenlang door de meerderheid wordt genegeerd. Op zijn aangeven maken zij als eerste ooit ! – vlak voor de gemeenteraad van 29 maart gebruik van he vragenhalfuurtje, dat in het begin van de legislatuur werd goedgekeurd.

Wordt vervolgd!