Geveltuinen - nieuw reglement

07 November 2019

Geveltuinen - nieuw reglement

Tijdens de gemeenteraad van september vroeg Philippe Mingels (Groen) zich af waarom in Menen toelating moet gevraagd worden om een geveltuin te mogen aanleggen. Een melding dat je er een maakt, zou moeten volstaan. "Het reglement terzake geeft aan dat er minstens 125 cm van het voetpad vrij moet blijven", zegt raadslid Mingels. "In onze buurgemeenten Kortrijk en Wevelgem wordt met een grens van 100 cm gewerkt. In Gent kunnen de bewoners rekenen op hulp van de stedelijke diensten wanneer buren en overburen aangeven dat ze hun straat een groene make-over willen bezorgen. Kan het reglement dus aangepast worden?", vraagt Philippe Mingels. "Dat zou meteen betekenen dat er veel meer gevels in de stad in aanmerking komen voor geveltuintjes en dat de effecten op vlak van verkoeling, verfraaiing en biodiversiteit op slag een heel stuk groter worden." We kregen de uitnodiging van schepen Patrick Roose om hierrond samen te werken. Tijdens de gemeenteraad van november werd dit agendapunt ter stemming voorgebracht door de coalitie en goedgekeurd. Het nieuwe reglement vind je hier Tijd om te starten met de geveltuin!