Lauwe Plaats maken we samen

06 Maart 2020

Lauwe Plaats maken we samen

Begin februari kregen we het nieuws dat ook al in het meerjarenplan van Stad Menen stond:Lauwe Plaats wordt aangepakt, vernieuwd, verbeterd,…En daar is Groen tevreden mee want dat vragen we al lang. Dé kans om een plek van ontmoeting te creëren, het centrum aantrekkelijker te maken en de lokaleeconomie te steunen. Toch zijn er enkele accenten waar wij ons willen op richten. Participatie?“We vragen het studiebureau om twee buurtvergaderingen te organiseren, want we vinden inspraak belangrijk”, zegt schepen Roose. Maar participatie is volgens Groen Menen meer dan "inspraak". Breng de handelaars samen en luister naar hun ideeën, vraag de verenigingen, die Lauweplaats gebruiken wat zij nodig hebben, teken samen met ouderen en kinderen uit de buurt hoe hun ontmoetingsplek er idealiter uitziet. Droom, visualiseer, discussieer,... Maak verbinding tussen groepen en mensen. Dát is participatief werken! Met 2 vergaderingen geraak je er niet! ParkerenRond het aantal parkeerplaatsen wordt nu al een standpunt ingenomen. “Er zullen niet minder parkeerplaatsen komen”. Wij vragen ons af op basis van welk aantal die stelling vertrekt. Sinds enkele jaren wordt het plein voor het standbeeld gebruikt als parkeerplek. Waardoor eigenlijk gansLauwe Plaats parking is geworden. Groen Menen is niet tegen parkeerplaatsen, maar we willen vooral ruimte voor mensen!