Jan vervangt Karolien

30 Augustus 2023

Jan vervangt Karolien

Jan Verbrugge uit Lauwe vervangt Karolien Poot uit Menen.  “Als je iets niet meer voor de volle 100% kan doen, dan is het beter om de fakkel door te geven aan iemand die dit wel kan”.

Karolien Poot neemt na 5 jaar ontslag als gemeenteraads en OCMW-raadslid voor Groen Menen.

Karolien besliste om familiale redenen om haar mandaat neer te leggen: “Als je iets niet meer voor de volle 100% kan doen, dan is het beter om de fakkel door te geven aan iemand die dit wel kan”. Jan Verbrugge neemt vanaf september die functie over.

Karolien:
“Hoewel het begin in de gemeenteraad voor mij heel onwennig was, vond ik er toch mijn draai. Ik had de werking van de stad Menen nog nooit van zo dichtbij mogen ervaren. Eigenlijk ging een nieuwe wereld voor mij open. Ik ben alleszins van plan om verder de gemeenteraad te blijven volgen. Ik kan dat via de streaming… een item dat op onze vraag is gerealiseerd. Het vraagt momenteel te veel van mij om dat mandaat goed in te vullen. Ik vind het belangrijk dat een oppositielid de dossiers die voor liggen, goed kent. Onze fractie bekijkt dossiers vaak door een andere bril. We zijn daardoor in staat om heel veel zaken terecht in vraag te stellen. Ik ben vooral rond welzijn bezig geweest. Mijn ervaring als maatschappelijk werker voor het OCMW van Wevelgem heeft me goed geholpen om in de gemeente- en de OCMW-raad op te komen voor mensen en gezinnen, die het financieel moeilijk hebben. Daarnaast had ik vooral aandacht voor de fietsmobiliteit: fietsveiligheid en -comfort (fietspaden, aangepaste fietsstallingen,...). Philippe en ik hebben via mondelinge vragen en via directe tussenkomsten op tal van dagordepunten heel veel zaken aangekaart, die ook effectief zijn meegenomen en uitgevoerd. Maar er is nog heel veel wat in Menen kan en moet veranderen.”
“Ik stop met spijt in het hart, maar ik heb het gevoel dat ik mijn mandaat - als gemeenteraads- en OCMW-raadslid vertegenwoordig je mensen - onvoldoende kan op nemen. Ik heb dan ook zelf aan het bestuur van Groen Menen gevraagd om me door Jan te laten opvolgen. Ik ben er zeker van dat hij dit goed zal doen. Jan is iemand met een kritische bril. Hij barst ook van de goede ideeën en kan heel constructief werken. Jan is op die positie zeker een aanwinst voor onze stad.”
Karolien blijft voorlopig actief in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Haar ervaring binnen het OCMW van Wevelgem komt haar daar zeer goed van pas.

Jan Verbrugge vervangt Karolien

Jan woont in Lauwe en nam net als Karolien voor het eerst deel aan de verkiezingen in 2018. Hij stond op de 3e plek op de lijst van Groen Menen. Jan is gehuwd met Sara Broeckx. Ze hebben samen 3 dochters. Jan zetelt sinds 2019 namens Groen Menen in de raad van bestuur van de Woonmaatschappij !mpuls - inmiddels Impuls Menen-Wervik - waar hij zich vooral inzet voor het inkorten van de wachtlijsten. Hij is professioneel actief als coördinator Digitale Inclusie in de regio Midwest.

Jan:
“Mijn focus ligt vooral op armoedebestrijding en huisvesting, al zal ik de projecten in Lauwe, zoals de herinrichting van Lauwe Platse en het Zonnepark, de burgerbudgetten,… ook met grote aandacht volgen.”
“Het is spijtig dat Karolien stopt. Ze heeft rond sociale zaken en mobiliteit heel wat dossiers opgevolgd, voorstellen gedaan en expertise opgebouwd. Ik zal proberen een waardige vervanger te zijn. Ik ben zeer gemotiveerd om er tegenaan te gaan en samen met Philippe duidelijk te maken dat Groen Menen dé kritisch-constructieve (oppositie)partij is, die een stad als Menen echt nodig heeft.”

Philippe:
“Karolien is doorheen die 5 jaar in de gemeenteraad echt gegroeid in de gemeenteraad. Zij slaagde er eigenlijk vrij snel in alle “sociale” dossiers af te dekken en had ook op vlak van mobiliteit een zeer doorleefde kijk op de zaken. Ik respecteer haar keuze om een stap opzij te zetten maar zal ze absoluut missen. Ik heb er anders ook alle vertrouwen in dat Jan een goede opvolger zal zijn.”