Buurt redt historische vijver, met de hulp van Groen Menen

03 Februari 2022

Buurt redt historische vijver, met de hulp van Groen Menen

Het stadsbestuur van Menen kende in het najaar van 2021 een vergunning toe om de vijver te dempen.

In de Kloosterhoek ligt, verborgen achter enkele huizen, op een privaat perceel, een vijver die al minstens 250 jaar het overtollige water van de buurt verzamelt en er dus al meer dan twee eeuwen voor zorgt dat landbouwers en particulieren geen wateroverlast ondervinden in periodes van veel neerslag.

De vijver is duidelijk zichtbaar op de zogenaamde Ferrariskaart, die dateert van 1777. Het dempen van de vijver zou niet alleen een drastisch einde betekenen van een historisch bijzonder interessant lokaal staaltje van particuliere waterbeheersing maar zou onvermijdelijk bijdragen tot een voorspelbaar probleem in de onmiddellijke omgeving.

Het stadsbestuur van Menen kende in het najaar van 2021 een vergunning toe om de vijver te dempen. Ze deed dat, na tussenkomst van een bedrijf dat aan grondopslag doet en ook grondwerken uitvoert. De stad volgde hun redenering dat het dempen van de vijver kon op basis van een verkorte procedure.

Dat betekent dat er geen openbaar onderzoek werd georganiseerd en dat de buurt eigenlijk overvallen werd met een beslissing waarin zij geen enkele inspraak had kunnen laten gelden. Het enige dat de buren nog restte was beroep aantekenen tegen de beslissing van de stad.

In nood kent men zijn vrienden...

De buurtbewoners – particulieren en landbouwers - trokken aan de noodrem. Die noodrem heet Philippe Mingels. Hij staat er om bekend een dossiervreter te zijn en helemaal niet bang om tegen stroom in te gaan… om kwesties die verloren lijken, alsnog een andere wending te kunnen geven. Hij kent de procedures en de betreffende wetgeving én heeft die kennis al in verschillende lokale en bovenlokale dossiers ingeroepen om foute plannen en slechte beslissingen af te stoppen, grondig bij te laten sturen of terug te laten draaien.

Philippe ging op plaatsbezoek, onderzocht de beslissing van de stad en won extra informatie in bij de dienst Omgeving,... Hij zette verschillende foute redeneringen en juridisch aanvechtbare elementen uit de aanvraag, de werkwijze én de beslissing van de stad op een rij en goot die in geïndividualiseerde beroepsschriften. Zijn argumenten werden door de provinciale  omgevingsambtenaar, die over de feiten advies moet verstrekken aan de provinciale deputatie, als zeer correct gecatalogeerd waarna zij kritiek formuleerde op de manier waarop dit dossier door de stad werd aangepakt en een gemotiveerd advies aan het dossier werd toegevoegd om de beslissing van de stad Menen ongegrond te verklaren.

Om een lang verhaal kort te maken… de vergunning om de historische vijver te dempen, werd verleden week, gezien de reactie van de buurt, de inhoud van de bezwaarschriften en het vernietigend advies van de provinciale ambtenaar, ingetrokken door de aanvrager.

We zien dat er bij nieuwe bouwprojecten als gevolg van groene druk geïnvesteerd wordt in de aanleg van waterpartijen en wadi’s. Het is voor ons onbegrijpelijk dat een lokaal bestuur dat beweert klimaat en milieu hoog in het vaandel te dragen het zakelijk belang van ‘een grondverzetter’ volgt en mee aanstuurt op het dempen van een eeuwenoude vijver met dezelfde functies. Dit is allesbehalve goed bestuur. Als het van Groen Menen afhangt blijft de historische vijver in de Kloosterhoek nog eeuwen zijn zeer nuttige zelve.

geopunt_(2).png