Barakkenpark

21 December 2022

Barakkenpark

Maar dit in het artikel voorstellen als een groene long en een goede zaak voor de Barakken is een brug te ver.

Het Barakkenpark krijgt vorm wat op zich positief is ...

Maar dit in het artikel voorstellen als een groene long en een goede zaak voor de Barakken is een brug te ver. Primo, dit is geen extra open ruimte maar een andere invulling van een bestaande ruimte. Vroeger een koeienweide in het overstromingsgebied van de Leie wordt nu  toegankelijk voor iedereen. De aanplant van bomen in het Barakkenpark kan onmogelijk de teloorgang van een bestaande bomendreef, die moest verdwijnen voor de aanleg van de fietsersbrug, opvangen. Als je rekening houdt dat 1 oude boom meer effect op de gezondheid heeft dan 10 nieuw aangeplante kleine bomen (onderzoek KUL). Wetenschappelijk staat vast dat we  in de strijd tegen de klimaatopwarming méér bomen en groene ruimtes nodig hebben. Het zal van steden en gemeentes afhangen of we daarin slagen. Dan is het onbegrijpelijk dat Stad Menen beslist om een bestaande open ruimte, met een groot gedeelte bos gelegen tegen de Expresweg N32 die als geluidsbuffer en groene long voor de  Barakken héél belangrijk en waardevol is, beslist te verkopen.

Dit betekent minder open ruimte, vernietigen van een bos (2400m² ≈ 1/4 ha) en het wegnemen van een veel gebruikte veilige ontmoetingsplaats, speelruimte en wandelruimte voor de Barakken. In het beleidsplan werd
30 000 nieuwe bomen en onthardingsmaatregelen goedgekeurd. Bij de aanleg van de nieuwe Leiebrug wordt een bijkomend deel van de Leieboorden verhard. Als de grond in de Zuidstraat wordt verkocht dan zal dit overduidelijk aan immobiliën gebeuren, met dus nieuwe verharding door aanleg van straten en  nieuwe gebouwen tot gevolg. Dit druist regelrecht in tegen de zorg voor het welzijn van de burger, de belangrijkste taak van een stadsbestuur.

Financieel houdt stad Menen 900 000 euro over minus de afbraakwerken aan de brand in 2017 waarbij de gemeenschapsschool verdween, de jeugd, de speelpleinwerking en de Barakkenaars hun ontmoetingsruimte verloren. Als nu uit louter financiële overwegingen deze ruimte verkocht wordt, dan krijgen de Barakkenaars een tweede keer het deksel op hun neus. Vanuit de bewonersgroep is trouwens ook een petitie lopende tot behoud van deze open ruimte.

We kunnen besluiten dat de verkoop van de Zuidstraat enkel kan kaderen in een kortetermijnvisie met negatie van de eigen klimaatdoelstellingen en onthardingsregels.